Trương Vĩnh Ký từ chối vào quốc tịch Pháp

Trương Vĩnh Ký không vào quốc tịch Pháp (hoặc bất cứ quốc tịch nào khác ngoài Việt Nam).  The post Trương Vĩnh Ký từ chối vào quốc tịch Pháp appeared first on Nguoi Viet Online.

Read more in Nguoi Viet Daily News

Provider

Nguoi Viet Daily News, Los Angeles, California, United States