Thượng Viện bác bỏ tuyên bố ‘khẩn trương biên giới’ của TT Trump

Thượng Viện Mỹ với tỷ số 59 phiếu thuận và 41 phiếu chống đã thông qua nghị quyết bác bỏ tuyên bố tình trạng khẩn trương biên giới của TT Trump.
The post Thượng Viện bác bỏ tuyên bố ‘khẩn trương biên giới’ của TT Trump appeared first on Nguoi Viet Online.

Read more in Nguoi Viet Daily News

Provider

Nguoi Viet Daily News, Los Angeles, California, United States