Trang mạng Pinterest chuẩn bị IPO, dự trù giá trị đạt $9 tỷ

Trang mạng xã hội chuyên chia sẽ hình ảnh Pinterest đang chuẩn bị phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu tiên.
The post Trang mạng Pinterest chuẩn bị IPO, dự trù giá trị đạt $9 tỷ appeared first on Nguoi Viet Online.

Read more in Nguoi Viet Daily News

Related Videos


Provider

Nguoi Viet Daily News, Los Angeles, California, United States