Cả ngàn giếng đào ở Thanh Hóa bỗng nhiên bị ô nhiễm, nước rút cạn

Mặc dù nằm ngay bên sông Mã, nhưng cả ngàn gia đình ở xã Yên Thọ, huyện Yên Định phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt do các giếng đào bỗng nhiên bị cạn nước, ô nhiễm nặng.
The post Cả ngàn giếng đào ở Thanh Hóa bỗng nhiên bị ô nhiễm, nước rút cạn appeared first on Nguoi Viet Online.

Read more in Nguoi Viet Daily News

Provider

Nguoi Viet Daily News, Los Angeles, California, United States