“Long sàng đế vương” ở Nam Định, trả giá hơn $40,000 chưa bán

Một chiếc long sàng đế vương làm bằng gỗ trắc, trên có 86 viên ngọc trai được nhiều người tìm đến trả hơn $40,000 nhưng chủ nhân chưa bán.
The post “Long sàng đế vương” ở Nam Định, trả giá hơn $40,000 chưa bán appeared first on Nguoi Viet Online.

Read more in Nguoi Viet Daily News

Related VideosProvider

Nguoi Viet Daily News, Los Angeles, California, United States